תמונת פרופיל

סדר וארגון מהווים מפתח להצלחה בכל תחומי החיים.

הענקת יומן לתלמיד, מצביעה על החשיבות שבית הספר מייחס
לנושא זה, ליצירת כלי ארגוני מעולה, שמייחד את בית הספר
ומגביר את תחושת השייכות של התלמיד למסגרת החינוכית,
נושא רב ערך עליון בפני עצמו.

אלינה גושן
מאמנת אישית ומנחת קבוצות לבעלי A.D.H.D.