Archives

המלצה על יומני תלמיד

 לתלמידים נוח וקל לנהל סדר יום ושבוע מאורגן…

לעידן חדש לתלמיד,
בהמשך לרכישת יומני התלמיד אצלכם לתלמידי ביה"ס מולדת
אני מבקשת לציין כי היומן מאוד נוח לשימוש,
היומן מאפשר לנו להביא את דברנו בפני התלמידים וההורים
בצורה נוחה ברורה ומדויקת במהלך כל השנה.

לתלמידים נוח וקל לנהל סדר יום ושבוע מאורגן.

תודה על הסבלנות והשירות המסור

שוש טביבי – סגני מנהלת
ביה"ס "מולדת "
באר שבע