Archives

יומן לתלמיד – מפתח להצלחה

תמונת פרופיל

סדר וארגון מהווים מפתח להצלחה בכל תחומי החיים.

הענקת יומן לתלמיד, מצביעה על החשיבות שבית הספר מייחס
לנושא זה, ליצירת כלי ארגוני מעולה, שמייחד את בית הספר
ומגביר את תחושת השייכות של התלמיד למסגרת החינוכית,
נושא רב ערך עליון בפני עצמו.

אלינה גושן
מאמנת אישית ומנחת קבוצות לבעלי A.D.H.D.

המלצה על יומני תלמיד

 לתלמידים נוח וקל לנהל סדר יום ושבוע מאורגן…

לעידן חדש לתלמיד,
בהמשך לרכישת יומני התלמיד אצלכם לתלמידי ביה"ס מולדת
אני מבקשת לציין כי היומן מאוד נוח לשימוש,
היומן מאפשר לנו להביא את דברנו בפני התלמידים וההורים
בצורה נוחה ברורה ומדויקת במהלך כל השנה.

לתלמידים נוח וקל לנהל סדר יום ושבוע מאורגן.

תודה על הסבלנות והשירות המסור

שוש טביבי – סגני מנהלת
ביה"ס "מולדת "
באר שבע