shadow

לוחות שנה וקיר

Portfolio Categories: לוחות שנה.

Webלוח עם פלקט ייחודי לבית הספר כולל לוגו חזום וכד',
קלנדר סטנדרט, חודש + 2 חודשים למטה.
קלנדר ייחודי לבית הספר המשלב אירועים ומידע בית- ספרי.