shadow

אוגדן למורה


IMG_2444היומן / אוגדן למורה נועד לעבודתו האישית של המורה
IMG_2441 במהלך הזנה, בנוסף ניתן להוסיף דפי למעקב רישום התלמידים ,
לשימושו האישי של כל מורה ומורה בבית הספר
היומן / אוגדן מכיל מידע ותקנון בית ספרי
וגם דפי נוכחות, התנהגות , בחנים וכדומה,
וניתן כמובן להתאימו לצרכים הייחודיים של בית הספר

גודל A4 ( 30 ס"מ / 21 ס"מ )
חיבור: ספיראלה / דבק חם.