shadow

יומן לתלמיד


 botton_coverיומנים לתלמיד מעוצבים בשלל עיצובים לבחירת בית הספר

היומן מיכל מידע עדכני על נוהלי בית הספר ומידע הנחוץ לתלמידים
לשימוש יומיומי : מתמטיקה, חוקי חזקות, פעלים יוצאים מהכלל באנגלית ועד
ומידע מעודכן על המדינה מיום הקמתה, כללים לשימוש נבון באינטרנט,
שלל עצות למקרי חרום ועוד. דפי המידע שונים לבתי ספר יסודי ותיכונים.

ניתן לשלב ביומן מידע בין דפי היומן, בגמישות גבוהה לצרכי בית הספר.

גודל היומן A5 ( 24 ס"מ / 17 ס"מ )
חיבור : ספיראלה / דבק חם