shadow

פתקיות למורים

Portfolio Categories: שונים.

IMG_2426פתקיות מיוחדת עבורכם
לתקשורת מקרבת בין מורים לתלמידים.

" נקודת אור "
"מברק מתוק " דרך שונה מכבדת ונעימה ויפה
"מילה טובה ממני " לכתוב לתלמיד כמה מילים מלב אל לב
" רגע של נחת " ולומר לו מילות הערכה
" כוכב השבוע "

10 פתקים מכל סוג,
הפנקס כולל 5 סוגי פתקיות .
לוגו בית הספר

מידות: 10 X8 ס"מ