BLUE BUTTERFLYסיפור קצר ממקור הודי המספר על ילד המאמץ גולם של פרפר,
אך מתערב ופוגע בתהליך הטבעי של גדילתו.

זהו סיפור אודות ילד קטן שהלך לבקר גורו.
הגורו ישב והתבונן בדבר שהחזיק בידו.
הילד ניגש והסתכל גם הוא, אלא שלא בדיוק הבין
מהו הדבר שבידי הזקן ושאל את הגורו:
" מה זה?",
"זהו גולם" השיב הגורו.
"בתוך הגולם נמצא פרפר,
בקרוב הגולם יבקע והפרפר יצא".

"האם אני אוכל לקבל אותו?" שאל הילד.
"כן" השיב הגורו, "אבל עליך להבטיח לי
שכאשר הגולם יבקע והפרפר יתחיל לצאת
ויכה בכנפיו כדי להשתחרר מהקליפה א
תה לא תעזור לו חלילה.

חלילה לך לסייע לפרפר לצאת בכך שתשבור
את קליפת הגולם.
עליך להניח לו לעשות זאת בעצמו".

הילד הבטיח. לקח את הגולם והלך לביתו.
ישב הילד והתבונן בגולם.
לאחר זמן ארוך ראה תחילתה של תנועה.
הגולם נע וכאילו רעד.
והנה בקע בקצהו.

בפנים היה פרפר עדין ויפה שניסה להיחלץ
מתוך קליפת הגולם תוך שהוא מכה
בכנפיו כנגד הגולם.
התנועות שלו היו חלשות ולא נראה
שכוח הכנפיים הללו יוכל לבצע את המלאכה הזו.

הילד הקטן רצה נואשות לעזור
לפרפר הסובל להיחלץ ולעוף.
כשלא יכול לשאת עוד את המתח
הפר את הוראות הגורו.

הילד הסיט את שני חצאי קליפת הגולם
לצדדים ועזר לפרפר להיחלץ.
משיצא הפרפר החל לעוף באוויר,
אך לפתע נפל מטה אל האדמה
ונשאר שוכב ללא תנועה.

הילד הרים את הפרפר בזהירות, וראה שהפרפר מת.

שטוף דמעות הלך הילד לביתו של הגורו
והראה לו את הפרפר המת בידו.

"אתה רואה, ילד?", אמר הגורו
"מהרת לשבור לו את קליפת הגולם, האין זאת?"

"כן" אמר הילד "זאת עשיתי".

והגורו אמר: "אינך מבין,
לא יכולת לדעת מה עוללת.
כאשר הפרפר מתחיל לצאת מהגולם
הדרך היחידה שבה הוא יכול לחזק את כנפיו
היא בכך שהוא מכה בהם לעבר הקליפה
ומכה שוב ושוב.
אז הוא מצמיח ומחזק את שרירי הכנפיים שלו.

כאשר אתה עשית זאת במקומו,
מנעת ממנו לגדול ולפתח את שרירי כנפיים.
זו הסיבה שהפרפר נפל לאדמה ומת".

הילד, בטוב ליבו לא הבין שהגולם
הדחוס והקשה ומאבק הפרפר לצאת ממנו
היו דרכו של אלוהים לגרום לגופו להתעצם
ולכנפיו להתחזק כדי שיוכל לעוף אחרי שייצא לחופשי.

לפעמים,
אתגרים הינם דבר נחוץ ביותר.
אם אלוהים היה מאפשר לנו לעבור
את חיינו ללא מכשולים,
היינו חלשים הרבה יותר.
לא היינו חזקים כמו שהיינו יכולים להיות,
ולעולם לא היינו יכולים לעוף.